SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29.01.2024 Standardowy Eurobarometr - Polacy wierzą w Unię

Najnowsze wyniki badania Standardowego Eurobarometru ponownie wskazują, że Polacy to naród niezwykle proeuropejski. Polska wyróżnia się na tle ogółu Europejczyków, jeśli chodzi o pozytywną ocenę kierunku rozwoju UE, zaufania do UE i postrzegania przyszłości Europy. Polacy pozytywnie odnoszą się także do dalszego rozszerzania wspólnoty i rozwijania wspólnych polityk (szczególnie obrony). Przychylnie patrzą również na obecność Ukrainy w UE i są najbardziej zadowolonym krajem członkowskim z reakcji i działań podjętych w związku z wojną w Ukrainie.

Z drugiej strony, do sytuacji w kraju Polacy odnoszą się już nieco z rezerwą, a ich nastroje są dość umiarkowane. W porównaniu do oceny UE, zarówno kierunek biegu spraw w kraju, jak i zaufanie do polskich władz oceniane są mniej pozytywnie. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość Polaków pozytywnie ocenia sposób funkcjonowania demokracji w Polsce. Polska zajmuje pod tym względem 7 miejsce wśród wszystkich krajów UE.


Główne wnioski z badania


1. Postrzeganie Unii Europejskiej przez Polaków

  • Na tle ogółu Europejczyków Polacy najbardziej pozytywnie oceniają kierunek biegu spraw w Europie (56% w porównaniu do 33%).
  • Polacy generalnie darzą UE zarówno dużą sympatią, jak i zaufaniem – wyróżniają się pod tym względem również na plus na tle średnich wyników dla UE. Co drugi Polak ufa Unii Europejskiej (53% wobec 47% ogółu Europejczyków).
  • Bardzo pozytywnie Polacy wypowiadają się także o przyszłości Unii Europejskiej – znajdujemy się w pierwszej trójce krajów, które optymistycznie oceniają przyszłość UE. Ponadto prawie dwie trzecie Polaków chciałoby dalszego rozszerzania UE, tymczasem średnia wyników dla UE w tej kwestii wynosi nieco mniej, bo 55% ogółu badanych popiera dalsze rozszerzanie UE.

2. Polacy o sytuacji w kraju

  • Kierunek biegu spraw w Polsce nie jest już przez Polaków oceniany tak pozytywnie jak kierunek spraw Europejskich – 38% ocenia go pozytywnie.
  • Zaufanie do polskiego rządu i Sejmu ulega niewielkim zmianom w poszczególnych pomiarach. Generalnie co trzeci Polak ufa tym instytucjom, a zatem w mniejszym stopniu ufamy polskim instytucjom władzy w kraju niż Unii Europejskiej.

3. Źródła informacji o UE i opinie na temat wspólnej polityki europejskiej

  • Polacy czują się dobrze poinformowani o sprawach UE, zdecydowanie lepiej niż przeciętny Europejczyk (66% w porównaniu do 36% ogółu badanych w UE)
  • Ogólnie rzecz biorąc Polacy są zwolennikami wspólnych polityk UE. Szczególnie pozytywnie odnoszą się do wizji wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE – popiera ją 76% badanych (w porównaniu do 77% ogółu Europejczyków).

4. Wojna w Ukrainie

  • Polacy zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich krajów UE jeśli chodzi o docenienie UE i jej reakcji na wojnę w Ukrainie – 81% wobec 57% ogółu badanych.
  • Polacy wyróżniają się także, jeśli chodzi o opinię na temat obecności Ukrainy w UE. 78% Polaków popiera nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE (średnia UE wynosi 61%).

Pełen raport można znaleźć na stronie:

https://poland.representation.ec.europa.eu/index_pl

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23 października-15 listopada 2023 roku na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmę Kantar Public, na reprezentatywnej próbie 1025 osób w wieku 15 lat i więcej techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.
Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Serbii, Albanii oraz Bośni i Hercegowinie. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK