SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


30.01.2024 For local media, For local schools

For local media

Komisja Europejska zwróciła się do Tetra Tech, niezależnej firmy konsultingowej, z prośbą o przeprowadzenie badania wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej UE. Badanie to obejmie przegląd zakresu, w jakim punkty EUROPE DIRECT współpracują z lokalnymi mediami.

Aby pomóc nam to ocenić i sformułować zalecenia na przyszłość, prosimy o poświęcenie 10 minut na wypełnienie tej ankiety.

Termin wypełnienia ankiety upływa w poniedziałek, 12 lutego 2024 r.

Link do ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDLocalMedia

Odpowiedzi będą anonimowe i poufne. Nie będą one udostępniane Komisji Europejskiej ani punktom EUROPE DIRECT. Tetra Tech ściśle przestrzega również przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr Julią Halej z Tetra Tech
    Julia.Halej@tetratech.com

For local schools

Komisja Europejska zwróciła się do Tetra Tech, niezależnej firmy konsultingowej, z prośbą o przeprowadzenie badania wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej UE. Badanie to obejmie przegląd zakresu, w jakim punkty EUROPE DIRECT współpracują z lokalnymi szkołami.

Aby pomóc nam to ocenić i opracować zalecenia na przyszłość, prosimy o poświęcenie 10 minut na wypełnienie tej ankiety.

Termin wypełnienia ankiety upływa w poniedziałek, 12 lutego 2024 r.

Link do ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDLocalSchools

Odpowiedzi będą anonimowe i poufne. Nie będą one udostępniane Komisji Europejskiej ani EUROPE DIRECT. Tetra Tech ściśle przestrzega również przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr Julią Halej z Tetra Tech
    Julia.Halej@tetratech.com

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK