SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


16.02.2024 Akt o usługach cyfrowych zaczyna mieć zastosowanie do wszystkich platform internetowych w UE

17 lutego akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór przepisów UE, który ma sprawić, że środowisko internetowe stanie się bezpieczniejsze, bardziej sprawiedliwe i przejrzyste – zaczyna mieć zastosowanie do wszystkich pośredników internetowych w UE.
Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych użytkownicy w UE są lepiej chronieni przed nielegalnymi towarami i treściami, a ich prawa są przestrzegane na platformach internetowych, na których kontaktują się z innymi użytkownikami, wymieniają się informacjami lub kupują produkty.

Nowe obowiązki platform i upodmiotowionych użytkowników

Wszystkie platformy internetowe z użytkownikami w UE, z wyjątkiem małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 osób i o rocznym obrocie poniżej 10 mln EUR, muszą wdrożyć środki mające na celu:

 • Zwalczanie nielegalnych treści, towarów i usług: platformy internetowe muszą zapewniać użytkownikom możliwość sygnalizowania nielegalnych treści, w tym towarów i usług. Co więcej, platformy internetowe będą musiały współpracować z „zaufanymi podmiotami sygnalizującymi”, wyspecjalizowanymi podmiotami, których zgłoszenia będą musiały być traktowane priorytetowo przez platformy.
 • Ochrona małoletnich: w tym całkowity zakaz targetowania małoletnich reklamami opartymi na profilowaniu lub na ich danych osobowych.
 • Wzmocnienie pozycji użytkowników w zakresie informacji o reklamach, które są im widoczne, np. o tym, dlaczego reklamy są im wyświetlane i kto zapłacił za reklamę.
 • Zakazać reklam skierowanych do użytkowników w oparciu o dane wrażliwe, takie jak przekonania polityczne lub religijne, preferencje seksualne itp.
 • Należy przedstawić uzasadnienie użytkownikowi, którego dotyczy jakakolwiek decyzja dotycząca moderowania treści, np. usunięcie treści, zawieszenie konta itp., oraz załadować uzasadnienie do bazy danych na temat przejrzystości aktu o usługach cyfrowych.
 • Zapewnienie użytkownikom dostępu do mechanizmu składania skarg umożliwiającego kwestionowanie decyzji dotyczących moderowania treści.
 • Publikują sprawozdanie z procedur moderowania treści co najmniej raz w roku.
 • Zapewniają użytkownikowi jasne warunki korzystania z usług i zawierają główne parametry, na podstawie których działają systemy rekomendacji treści.
 • Wyznaczyć punkt kontaktowy zarówno dla organów, jak i użytkowników.

Oprócz platform internetowych akt o usługach cyfrowych ma również zastosowanie do usług hostingu (np. usług w chmurze lub systemów nazw domen, usług kontekstowych łączących użytkowników z adresami stron internetowych), a także do pośredników internetowych (np. dostawców usług internetowych lub domeny). Usługi hostingu i pośrednicy internetowi podlegają podzbiorze obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych.
Od końca sierpnia 2023 r. akt o usługach cyfrowych ma już zastosowanie do 19 bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek (VLOSE) wyznaczonych w kwietniu 2023 r. (średnio ponad 45 mln użytkowników miesięcznie). Trzy inne platformy wyznaczone jako bardzo duże platformy w grudniu 2023 r. mają do końca kwietnia obowiązek wypełnienia najbardziej rygorystycznych obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych. Będą one jednak musiały wypełniać ogólne obowiązki aktu o usługach cyfrowych od jutra.

Koordynatorzy ds. usług cyfrowych w państwach członkowskich

Platformy, które nie zostały wyznaczone jako bardzo duże platformy internetowe lub bardzo duże platformy internetowe, będą nadzorowane na szczeblu państw członkowskich przez niezależny organ regulacyjny działający jako krajowy koordynator ds. usług cyfrowych. Zapewnienie przestrzegania przepisów przez te platformy będzie odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania przepisów przez te platformy. DSC będą nadzorować i egzekwować akt o usługach cyfrowych w odniesieniu do platform mających siedzibę na ich terytorium.
W praktyce koordynatorzy ds. usług cyfrowych:

 • Jest pierwszym punktem zawinięcia do składania przez użytkowników skarg dotyczących naruszeń aktu o usługach cyfrowych przez dowolną platformę, w tym bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże platformy internetowe. W stosownych przypadkach koordynator ds. usług cyfrowych przekazuje skargę koordynatorowi ds. usług cyfrowych w państwie członkowskim siedziby platformy, w stosownych przypadkach wraz z opinią.
 • Certyfikować istniejące pozasądowe mechanizmy odwoławcze dla użytkowników w celu rozpatrywania skarg i kwestionowania decyzji dotyczących moderowania treści.
 • Ocenia i przyznaje status zaufanych podmiotów sygnalizujących odpowiednim wnioskodawcom lub niezależnym podmiotom, które wykazały się wiedzą fachową w zakresie wykrywania, identyfikowania i zgłaszania nielegalnych treści w internecie.
 • Przetwarzanie wniosków naukowców o dostęp do danych VLOP i VLOSE na potrzeby konkretnych badań. DSC będą sprawdzać naukowców i zwracaćsię o dostęp do danych w ich imieniu.
 • Posiadać silne uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów, aby zapewnić przestrzeganie aktu o usługach cyfrowych przez dostawców mających siedzibę na ich terytorium. Będą one mogły nakazać inspekcje w następstwie podejrzenia naruszenia aktu o usługach cyfrowych, nakładać grzywny na platformy internetowe, które nie przestrzegają aktu o usługach cyfrowych, oraz nakładać środki tymczasowe w przypadku poważnych szkód dla sfery publicznej.

Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych

Koordynatorzy ds. usług cyfrowych i Komisja utworzą niezależną grupę doradczą – Europejską Radę ds. Usług Cyfrowych – w celu zapewnienia spójnego stosowania aktu o usługach cyfrowych oraz zapewnienia użytkownikom w całej UE takich samych praw, niezależnie od tego, gdzie platformy internetowe mają siedzibę.
Rada będzie konsultowana w sprawie egzekwowania aktu o usługach cyfrowych i doradzać w sprawie pojawiających się kwestii związanych z aktem o usługach cyfrowych i może wnieść wkład w opracowanie wytycznych i analiz. Będzie również pomagać w nadzorze nad bardzo dużymi platformami internetowymi i bardzo dużymi wyszukiwarkami internetowymi oraz będzie wydawać coroczne sprawozdania na temat znaczących zagrożeń systemowych i najlepszych praktyk w zakresie ich ograniczania.
Rada spotka się po raz pierwszy w dniu 19 lutego 2024 r.

Kolejne kroki

W marcu 2024 r. Komisja zamierza przyjąć wytyczne w sprawie środków zmniejszających ryzyko w odniesieniu do procesów wyborczych. Konsultacje publiczne w sprawie aktu delegowanego dotyczącego dostępu do danych spodziewane są w kwietniu, a jego przyjęcie nastąpi w lipcu, a wejdzie w życie w październiku 2024 r. W maju Komisja planuje przyjąć akt wykonawczy w sprawie wzorów sprawozdań z przejrzystości. Więcej informacji na temat wstępnego kalendarza znajduje się w załączniku.

Więcej Informacji

Akt o usługach cyfrowych – strona dotycząca polityki
Akt o usługach cyfrowych – notatka pytań i odpowiedzi
Akt o usługach cyfrowych – strona informacyjna

Cytat(y)

Od jutra przepisy aktu o usługach cyfrowych mają zastosowanie do wszystkich platform internetowych, do których dostęp mają użytkownicy w UE. Użytkownicy, państwa członkowskie i platformy mogą obecnie korzystać z narzędzi przewidzianych w akcie o usługach cyfrowych, aby kształtować bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty świat online. Jest to ważny kamień milowy, który odzwierciedla nasze podstawowe wartości i zasady UE.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

Od 17 lutego akt o usługach cyfrowych zaczyna mieć zastosowanie do wszystkich platform internetowych w UE. Jesteśmy w pełni zmobilizowani do zapewnienia pełnego wdrożenia aktu o usługach cyfrowych i zachęcamy wszystkie państwa członkowskie do jak najlepszego wykorzystania naszego nowego zbioru przepisów. Skuteczne egzekwowanie przepisów ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszych obywateli przed nielegalnymi treściami i dla przestrzegania ich praw.
Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego

Powiązane tematy

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe 
Europa na miarę ery cyfrowej 

Pdf do druku

Akt o usługach cyfrowych zaczyna mieć zastosowanie do wszystkich platform internetowych w UE
English
54.781, kB - PDF
Pobierz  ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK