SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28 .02.2024 Parlament zatwierdza znaczącą pomoc finansową dla Unii i Ukrainy

Parlament zatwierdził długoterminową pomoc finansową dla Ukrainy, Platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy i związane z tym ważne zmiany w budżecie Unii. We wtorek Parlament zatwierdził zmianę długoterminowego budżetu Unii Europejskiej, tzw. wieloletnich ram finansowych. Unia przeznaczy 50 miliardów euro na Instrument na rzecz Ukrainy. Powstanie też Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy, dzięki której Unia zwiększy swoją niezależność i będzie zachęcać do innowacji.

  • Długoterminowa pomoc dla Ukrainy i więcej środków na priorytety Unii, takie jak migracja, polityka zewnętrzna i gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych
  • Zmiany w budżecie Unii, które pomogą sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom
  • Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy, aby zwiększyć konkurencyjność i odporność Unii w strategicznych sektorach
  • Większy nadzór demokratyczny nad Instrumentem na rzecz Ukrainy i możliwość wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów dzięki działaniom Parlamentu

Zmiany w długoletnim budżecie Unii

Parlament zatwierdził aktualizację wieloletnich ram finansowych stosunkiem głosów 499 do 67 (31 posłów wstrzymało się od głosu). Dzięki zmianom unijny budżet będzie można skuteczniej dostosowywać do zmieniających się potrzeb i nieprzewidzianych okoliczności. Przewidziano w nim więcej środków na kwestie związane z migracją i polityką zewnętrzną. Poprawi się też gotowość Unii na wypadek sytuacji kryzysowych, a jej budżet będzie elastyczniejszy. Zgodnie z postulatami Parlamentu wprowadzono mechanizm mający rozwiązać problem rosnących kosztów spłaty planu odbudowy NextGenerationEU w związku z coraz wyższymi stopami procentowymi. Porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie długoterminowego budżetu Parlament osiągnął 6 lutego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w komunikacie prasowym.

Parlament przyjął też rezolucję w sprawie przeglądu rozporządzenia o wieloletnich ramach finansowych przy 422 głosach za, 101 głosach przeciw i 101 głosach wstrzymujących się.

Obejrzyj wystąpienia współsprawozdawców ds. wieloletnich ram finansowych Jana Olbrychta (EPP, PL) (link do wystąpienia) i Margaridy Marques (S&D, PT) (link do wystąpienia) na sesji plenarnej.

Pomoc finansowa dla Ukrainy

W zmienionych wieloletnich ramach finansowych przewidziano utworzenie tzw. Instrumentu na rzecz Ukrainy. Posłowie zgodzili się na to stosunkiem głosów 536 do 40, przy 39 głosach wstrzymujących się. Dzięki temu Ukraina otrzyma 50 miliardów euro w dotacjach, pożyczkach i gwarancjach. Unia pokaże też, że nadal wspiera ten kraj i będzie pomagać mu tak długo, jak będzie to konieczne. Więcej informacji o tym, co posłom udało się osiągnąć podczas negocjacji z Radą 6 lutego, znajdziesz w komunikacie prasowym.

Obejrzyj wystąpienia współsprawozdawcy Komisja Spraw Zagranicznych Michaela Gahlera (EPP, DE) (link do wystąpienia) oraz współprawozdawczyni Komisji Budżetowej Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) (link do wystąpienia) na sesji plenarnej.

Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy

Innym ważnym elementem przeglądu budżetu jest Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy, w skrócie STEP Za jej utworzeniem zagłosowało 517 posłów (59 było przeciw, a 51 wstrzymało się od głosu). STEP ma wzmocnić pozycję Europy w najważniejszych dziedzinach technologii. To na przykład czyste i zasobooszczędne technologie, takie jak technologie neutralne emisyjnie, a także technologie cyfrowe i biotechnologie. Więcej o szczegółach porozumienia z państwami członkowskimi z 7 lutego przeczytasz w komunikacie prasowym.

Obejrzyj wystąpienia współsprawozdawcy Komisji Budżetowej José Manuela Fernandesa (EPP, PT) (link do wystąpienia) oraz Cristiana-Silviu Busoi (EPP, RO), Przewodniczącego Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (link do wystąpienia), który mowił w imieniu współprawozdawcy z tej Komisji Christiana Ehlera (EPP, DE)  na sesji plenarnej.

Kontekst

W wieloletnich ramach finansowych określa się roczne limity („pułapy”) ogólnych rocznych płatności Unii oraz środków na unijne zobowiązania w różnych dziedzinach polityki (szerokich kategoriach wydatków zwanych „działami”). Wieloletnie ramy finansowe obejmują okres siedmiu lat. Ramy na lata 2021–2027przyjęto w 2020 roku. 20 czerwca 2023 roku Komisja Europejska zaproponowała ich śródokresowy przegląd, aby umożliwić m.in. utworzenie Instrumentu na rzecz Ukrainy i STEP.

Więcej informacji

Tekst uzgodniony podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych (Instrument na rzecz Ukrainy)

Tekst uzgodniony podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych (STEP)

Ścieżka proceduralna (MFF)

Ścieżka proceduralna (Instrument na rzecz Ukrainy)

Ścieżka proceduralna (STEP)

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK