SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29 .02.2024 Posłowie do PE: Unia musi aktywnie wspierać demokratyczną opozycję w Rosji

Państwo rosyjskie i osobiście Władimir Putin ponoszą odpowiedzialność karną i polityczną za śmierć swojego najsilniejszego przeciwnika, Aleksieja Nawalnego, uważają posłowie.

Parlament Europejski zdecydowanie potępia zabójstwo Aleksieja Nawalnego i udziela pełnego poparcia Julii Nawalnej w jej determinacji do kontynuowania jego pracy. W rezolucji przyjętej w czwartek posłowie podkreślają, że pełną odpowiedzialność karną i polityczną za jego śmierć ponosi państwo rosyjskie, a w szczególności jego prezydent Władimir Putin, który powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Posłowie ostrzegają, że zabójstwo Aleksieja Nawalnego jest kolejną oznaką rosnących i systematycznych represji w Rosji i domagają się niezależnego i przejrzystego międzynarodowego śledztwa w sprawie jego zabójstwa w celu odkrycia prawdy, zapewnienia odpowiedzialności i zagwarantowania sprawiedliwości.

Rezolucja stwierdza, że system polityczny Rosji jest kontrolowany przez skonsolidowany autorytarny reżim z szerzącą się korupcją, który wykorzystuje sfałszowane wybory jako pozory demokracji i koncentruje całą władzę w rękach Władimira Putina.

  • Zabójstwo Nawalnego to kolejna oznaka rosnących i systematycznych represji w Rosji.
  • Władimir Putin musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zabójstwo Nawalnego.
  • Naród rosyjski nie może być utożsamiany z "podżegającym do wojny, autokratycznym i kleptokratycznym reżimem Kremla".
  • Państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość wymiany więźniów.

Wspierajmy demokratyczną opozycję w Rosji, wzywają posłowie

Podkreślając, że naród rosyjski nie może być utożsamiany z "podżegającym do wojny, autokratycznym i kleptokratycznym reżimem Kremla", posłowie wyrażają solidarność ze wszystkimi w Rosji i poza nią, którzy pomimo celowo brutalnych represji i poważnych konsekwencji osobistych, nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę.

Swoim marzeniem o "pięknej Rosji przyszłości" Aleksiej Nawalny ucieleśniał walkę o wolność Rosji i o demokrację w Rosji mówią posłowie, wzywając UE i jej państwa członkowskie do dalszego okazywania niezawodnej solidarności i aktywnego wspierania niezależnego rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Wzywają również państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz znalezienia realnych sposobów uwolnienia osób cierpiących z powodu uwięzienia i represji, zwłaszcza chorych lub torturowanych więźniów politycznych, w tym opcji ewentualnej wymiany więźniów.Zabójstwo Aleksieja Nawalnego i potrzeba działań UE na rzecz wsparcia więźniów politycznych i uciskanego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji: fragmenty debaty

Wsparcie dla Ukrainy jest najlepszą odpowiedzią dla Kremla

Od rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, rosyjskie władze nasiliły represje wobec głosów opozycji w tym kraju, ostrzegają posłowie, którzy chcą, aby UE, jej państwa członkowskie i podobnie myślący partnerzy na całym świecie kontynuowali polityczne, gospodarcze, finansowe i wojskowe wsparcie dla Ukrainy jako najlepszą odpowiedź na obecne opresyjne praktyki reżimu Kremla. Zdecydowane zwycięstwo Ukrainy mogłoby doprowadzić do istotnych zmian w Federacji Rosyjskiej, szczególnie do deimperializacji, dekolnizacji i federalizacji, czyli warunków niezbędnych dla wprowadzenia demokracji w Rosji.

Parlament wzywa Komisję, a w szczególności Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, do opracowania proaktywnej, długoterminowej polityki strategicznej wobec Rosji, która skutecznie reaguje na realne obecne stosunki UE-Rosja, sytuację w zakresie praw człowieka w Rosji oraz potrzeby wsparcia rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli opozycji na uchodźstwie.

Rezolucja została przyjęta 506 głosami za, 9 głosami przeciw, przy 32 wstrzymujących się.Więcej informacji

Przyjęty tekst (29.02.2024)

Nagranie debaty, 28.02.2024

Komunikat prasowy: Julia Nawalna: "Jeśli chcesz pokonać Putina, walcz z jego przestępczym gangiem", 28.02.2024

Biuro analiz PE: Aleksiej Nawalny: Działacz antykorupcyjny, lider opozycji i ofiara Kremla, 23.02.2024

Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne: UE-Rosja

Zabójstwo Nawalnego to kolejna oznaka rosnących i systematycznych represji w Rosji, uważają posłowie ©PETRAS MALUKAS / AFPŹróło: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20240229PHT18360/20240229PHT18360_original.jpg

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK