Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/008.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /projekty/008.php on line 4

MARZEC 2007
SZKOŁA W REGIONIE - REGION W EUROPIE


Szanowni Państwo,

Europe Direct – Lublin, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Towarzystwo Amicus mają zaszczyt zaprosić nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie do uczestnictwa w szkoleniu będącym częścią ogólnopolskiego projektu „Szkoła w regionie – region w Europie”. Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności, która pozwoli im lepiej uczyć o polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z funduszy pomocowych w latach 2007 - 2013.

Nauczyciele – uczestnicy szkolenia, dowiedzą się także, jak Oni i ich szkoły mogą ubiegać się o fundusze UE na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, na zakup nowych pomocy dydaktycznych. Nowe Fundusze Strukturalne dla Polski na lata 2007 - 2013 przewidują bardzo duże nakłady na pomoc polskim szkołom. Uczestnictwo w szkoleniu jest szansą dla nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich dla własnej szkoły. Patronat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapewnia sprawdzone i pewne informacje na temat nowych Funduszy.

Szkolenie ma formę szkolenia e-learningowego (prowadzonego przez witrynę internetową www.szkolawregionie.pl ) połączonego z dwoma jednodniowymi spotkaniami tradycyjnymi.

Uczestnicy otrzymają bogaty pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat nowych funduszy strukturalnych oraz szans, jakie dają one szkołom na terenie województwa lubelskiego.

Ponieważ czas realizacji projektu jest ograniczony prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu do 16 marca 2007 do godz. 14.30 (szkolawregionie@eds-fundacja.pl, tel.(081) 534 61 91, fax (081) 534 61 92). Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym przyjmowane będą w drodze poczty elektronicznej, faxem lub pocztą tradycyjną. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zaznaczenie preferowanego terminu szklenia. Materiały i druki do pobrania na dole strony.

Szkolenie jest bezpłatne.
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Terminy szkoleń tradycyjnych

I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa

30.03.2007r.
23.04.2007r.

miejsce
Lublin


31.03.2007r.
24.04.2007r.

miejsce
Lublin


02.04.2007r.
27.04.2007r.

miejsce
Lublin


03.04.2007r.
28.04.2007r.

miejsce
Lublin


Bliższe informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie www.szkolawregionie.pl.
Można je też uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Europe Direct .
Osobą kontaktową w sprawach związanych z projektem jest Jarosław Szczepaniak.

Europe Direct – Lublin
Ul. 3-go Maja 18/3A
20-078 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91
Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl


Ostatnim etapem projektu jest organizacja konkursów przeznaczonych dla nauczycieli i młodych ludzi, zainteresowanych tematyką europejską i Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej w Polsce. W ramach projekty zrealizowano 3 konkursy:

Konkurs „Unia w sąsiedztwie, czyli jak zmieniło się moje otoczenie” - Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy – mapy gminy, zawierającej informacje na temat projektów zrealizowanych na terenie gminy i sfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Prócz zaznaczonych miejsc, w których zrealizowano projekty, mapa powinna zawierać także podstawowe informacje o projektach (kto je zrealizował, jaki był ich koszt oraz jakie rezultaty).

Konkurs „Scenariusz o polityce regionalnej UE” - W konkursie brali udział nauczyciele publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem było przygotowanie scenariusza lekcji o polityce regionalnej UE lub o wpływie tej polityki na rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Konkurs „Mamy pomysł!” - Zadaniem zespołu uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli było przygotowanie pomysłu na projekt działania lokalnego. Celem tego projektu było rozwiązanie realnego problemu, dotyczącego młodych ludzi w lokalnej społeczności. Założenia projektu powinny być dostosowane do wskazań jednego z programów operacyjnych, który będzie realizowany w Polsce w latach 2007-2013.

ZOBACZ : WYNIKI KONKURU

Serdecznie zapraszamy
Z poważaniem,
Jarosław Szczepaniak
Dyrektor Europe Direct – Lublin
Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PLIKI DO POBRANIA
Zaproszenie do szkolenia /dokument MSWord/
Plan szkolenia regionalnego /dokument MSWord/
Zgłoszenie do szkolenia /dokument MSWord/
Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/008.php on line 141

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /projekty/008.php on line 141