SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


07 marzec 2008 r. 2008 Rokiem Dialogu Międzykulturowego

Od naszych relacji z przedstawicielami innych kultur zależy, jak będziemy sobie radzili w globalnym tyglu. Zrozumienie odmiennych zwyczajów, szacunek dla wierzeń i religii, odrzucenie krzywdzących stereotypów a także znajomość języków obcych pomagają nam pokojowo współistnieć w dzisiejszym świecie. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Parlament Europejski działa na rzecz pojednania, gdyż sam jest miejscem, gdzie spotyka się 27 nacji mówiących w 22 językach.

Nasze otoczenie kulturowe jest coraz bardziej zróżnicowane i przez to coraz bogatsze. Funkcjonują w nim jednocześnie różne wzorce tożsamości, zróżnicowane wierzenia, przekonania i poglądy. Roku Dialogu Międzykulturowego ma pomóc obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie daje nam życie w tak różnorodnym i dynamicznym społeczeństwie.

Szczególnie do ludzi młodych adresowana jest koncepcja aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej, którą będzie promował cykl imprez z okazji Roku Dialogu Międzykulturowego. Obywatelstwo Unii Europejskiej oznacza otwartość na świat i szacunek dla różnorodności kulturowej w oparciu o wspólne wartości UE.

Dialog międzykulturowy pozwala zrozumieć, iż wielość kultur manifestująca się w różnorodnych przejawach tożsamości etnicznej, religijnej, ideologicznej wzbogaca dziedzictwo krajów członkowskich oraz pozwala na swobodny wybór stylu życia

Cały 2008 rok w Unii Europejskiej wypełnią imprezy, przedsięwzięcia edukacyjne oraz kampanie informacyjne, dzięki którym obywatele będą mogli lepiej docenić różnorodność kulturową i wartość dialogu.

Prezydencja Słowenii inauguruje Rok Dialogu Międzykulturowego

Rok 2008 upłynie w Unii Europejskiej pod znakiem dialogu międzykulturowego. Siódmego i ósmego stycznia w Lubljanie odbyła się inauguracja Roku Dialogu Międzykulturowego. Obchody zorganizowała Słowenia we współpracy z Komisją Europejską. Słowenia pełni w pierwszym półroczu 2008 roku przewodnictwo w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w tej roli mamy kraj przyjęty do UE w 2004 roku. Impreza w Lubljanie uroczyście rozpoczęła też sześciomiesięczna prezydencję Słowenii.

Zacieśnianie i podtrzymywanie dialogu pomiędzy kulturami przyświeca pracy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa. Dlatego stara się on jak najczęściej spotykać z przedstawicielami mniejszości oraz przyjmuje w Parlamencie przywódców religijnych i działaczy rozmaitych grup kultywujących tożsamość lokalną. Pöttering wziął udział w uroczystościach w stolicy Słowenii na zaproszenie premiera Janesa Janšy.

Konferencja naukowa

W dwudniowym programie znalazła się między innymi konferencja panelowa poświęcona roli dialogu kulturowego jako fundamentalnej wartości Unii Europejskiej. Uczestnicy dyskutowali nad miejscem, jakie ów dialog zajmuje i powinien zajmować w kulturze, mediach, w szkolnictwie oraz w rozwoju gospodarczym. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Primorska.

Więcej informacji na temat obchodów ERDM w Unii Europejskiej: www.dialogue2008.eu

Czytaj także ...


ŹRÓDŁA

http://www.europarl.europa.eu
www.dialogue2008.eufacebook