SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


14 marzec 2008 r. 2008 Rokiem Dialogu Międzykulturowego

Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.

Silna i zjednoczona ponad granicami i podziałami kulturowymi Unia Europejska – to według Danuty Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, nadrzędny cel Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Właśnie zaczęły się jego oficjalne obchody w Polsce. Przewidują one realizację wielu projektów poświęconych różnorodności kulturowej i etnicznej.

Komisarz Hübner, która zwróciła się do zebranych w Pałacu Prymasowskim za pośrednictwem specjalnej prezentacji multimedialnej, podkreśliła szczególne znaczenie regionów dla dialogu międzykulturowego. Jej zdaniem, to właśnie na szczeblu regionalnym i lokalnym wielokulturowość jest najbardziej żywa i namacalna. Komisja Europejska prowadzi wiele programów wspierających edukację kulturową, które będą trwać również po zakończeniu Roku Dialogu Międzykulturowego: Uczenie się przez całe życie, Kultura 2007, Młodzież w działaniu czy Europa dla obywateli – to tylko niektóre z nich, a ich ogólny budżet to ponad 8,5 mld euro.

- Niech ten Rok będzie inspiracją dla wszystkich działań na każdym szczeblu i przypomina nam, że jesteśmy zjednoczeni w różnorodności – zakończyła swoje wystąpienie komisarz Hübner, odwołując się do ogólnej dewizy Unii Europejskiej.

Razem w różnorodności – to hasło promujące Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) w Unii Europejskiej. W Polsce towarzyszyć mu będą słowa ks. prof. Józefa Tischnera: Dialog to budowanie wzajemności.

- Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego nie powinien być tylko rokiem zapewniania o sensie tego dialogu, ale powinien być rokiem praktykowania – stwierdził podczas uroczystości Adam Michnik, ambasador ERDM w Polsce. Im więcej filozofii dialogu, tym więcej szansy dla Unii Europejskiej, kontynuował, Unii, która nie jest skierowana przeciwko nikomu, która otwiera się na wszystkich. To wielkie zwycięstwo naszego kontynentu.

Zgodził się z nim drugi z ambasadorów, prof. Leon Tarasewicz, autor plakatów promujących Rok w Polsce: Motorem powstawania wielkich cywilizacji jest właśnie ocieranie się kulturi ich dialog.

Dialog międzykulturowy jest jak budowanie mostu, którego podstawy – przęsła – są silnie osadzone w tradycji i tożsamości narodowej, jednak główną ideą jest dotarcie do drugiego brzegu. Bo człowiek nie umie żyć na jednym brzegu – podkreślał prof. Krzysztof Czyżewski. Dlatego tak ważne jest by ERDM stał się okazją do budowania i tworzenia wspólnych opowieści i umacniania więzi między kulturami.

W ramach krajowych działań współfinansowanych przez Unię Europejską zostanie zrealizowanych 13 projektów pokazujących polską historię wielokulturowości i dialogu kultur. Będą to m.in. monografia przygotowana przez Gminę Zelów poświęcona historii stosunków polsko-czeskich w regionie łódzkim, Festiwal Teatrów Europy Środkowo-Wschodniej „Sąsiedzi” organizowany przez Centrum Kultury w Lublinie oraz projekt Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego „Porozmawiajmy – Europejskie Debaty o wartościach” (opis wszystkich 13 projektów na stronie www.dialog2008.pl).

Wszystkie instytucje i organizacje działające na rzecz dialogu międzykulturowego, pragnące ubiegać się o patronat nad wydarzeniami i prawo do używania logo ERDM, mogą zgłaszać się do Narodowego Centrum Kultury lub zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie Centrum.

Do obchodów włączył się także Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, którego akcje skierowane będą przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Urząd planuje organizację konkursu dla szkół plastycznych na plakat „ Zjednoczeni w różnorodności – Polska w dialogu kultur Europy” oraz, we współpracy z ambasadami krajów członkowskich UE, serię pokazów filmów europejskich.

Więcej informacji na temat obchodów ERDM w Unii Europejskiej: www.dialogue2008.eu

Czytaj także ...


ŹRÓDŁA

http://www.europarl.europa.eu
www.dialogue2008.eufacebook