SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


16 czerwca 2008 r. DZIEŃ POLSKO-CZESKO-SŁOWACKI

Mam zaszczyt poinformować, iż w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje Dzień Polsko-Czesko-Słowacki, w ramach którego odbędzie się konferencja poświęcona roli i miejscu języków słowiańskich w Unii Europejskiej i w naszym regionie:

„Dialog po sąsiedzku - kultura i języki słowiańskie we współczesnym świecie”
16 czerwca br. w Warszawie

(Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu).

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i artystyczne, m.in. spotkanie z p. Agnieszką Holland i pokaz jej filmu „Kopia mistrza” oraz występy muzyczne zespołów polskiego, czeskiego i słowackiego.


Unia Europejska obchodzi w 2008 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego. Trzy państwa członkowskie: Polska, Słowacja i Republika Czeska to kraje o wieloletniej tradycji i historii, które pomimo bliskiego sąsiedztwa i wspólnej przeszłości wciąż za mało o sobie wiedzą. Dlatego też w duchu idei dialogu i pogłębiania wiedzy o krajach członkowskich UE Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Przedstawicielstwami w Bratysławie i Pradze przygotowało Dzień Polsko-Czesko-Słowacki, którego myślą przewodnią jest lepsze poznanie południowych sąsiadów Polski i współczesnej sytuacji i kultury tych trzech krajów.

Od początku swojego istnienia Unia Europejska opiera się na dialogu, poszanowaniu różnorodności kultur i języków. To właśnie dzięki tej podstawowej regule równości kultur możliwe jest rozwijanie gospodarki i zasad, takich jak swoboda przemieszczania się osób. Dziś coraz więcej obywateli korzysta z możliwości mobilności zawodowej, udając się za granicę w poszukiwaniu pracy. Jak się jednak okazuje, spośród 450 milionów mieszkańców UE, tylko 2% faktycznie pracuje za granicą, rezygnując z pracy poza swoim krajem gównie ze względu na nieznajomość języka i kultury kraju docelowego. Jednak nie wszędzie przecież te trudności są takie same – często zapominamy, że tuż obok nas są kraje, które posługują się bliskimi naszemu językami, co znacznie zmniejsza trudności w komunikacji czy odnalezieniu się na tamtejszym rynku pracy.

Dzień Polsko-Czesko-Słowacki obejmie konferencję, podczas której wystąpią specjaliści z dziedziny kultury i języków słowiańskich z Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej, na co dzień pracujący z młodzieżą i dorosłymi pragnącymi uczyć się języków słowiańskich dla celów zawodowych i osobistych. To właśnie te umiejętności i ta wiedza zapewniają rozwój UE w naszym regionie i mamy nadzieję, że dzięki konferencji zyskają Państwo nową wiedzę i nowe spojrzenie na możliwości dalszego rozwoju.

Ponadto uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o współczesnej kulturze trzech krajów. Oprócz spotkania z p. Agnieszką Holland, ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, która opowie o swoich doświadczeniach polsko-czeskich, oraz słowackim reżyserem p. Janem S. Sabolem, i pokazu ich filmów, wieczorem zaplanowano również występy zespołów muzycznych ze Słowacji, Republiki Czeskiej i Polski.

Żywimy szczerą nadzieję, że załączony program Państwa zainteresuje i zechcą Państwo zaszczycić nas swoją obecnością, a także rozpropagować tę informację wśród swoich studentów, znajomych, współpracowników i wszystkich zainteresowanych osób.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Szczegółowych informacji na temat Dnia Polsko-Czesko-Słowackiego
udziela w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej
p. Anna Kozdój (Anna.KOZDOJ@ec.europa.eu), tel. (022) 55 68 943).

Serdecznie zapraszamy!

KONFERENCJA
Dialog po sąsiedzku - kultura i języki słowiańskie we współczesnym świecie

Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu

SPOTKANIA Z REŻYSERAMI I PROJEKCJA FILMÓW
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu

KONCERTY
(PL) Rozumiemy się! (SK) Rozumieme si! (CS) Rozumíme si!

Park Kazimierzowski (ul. Browarna)

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i/lub w części filmowej (spotkanie z reżyserami Janem S. Sabolem i Agnieszką Holland oraz pokaz ich filmów) proszone są o kontakt z p. Anną Kozdój w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej (Anna.KOZDOJ@ec.europa.eu, tel. 22 55 68 943). Więcej informacji na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/polska.

PATRONAT HONOROWY
Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

PROGRAM DNIA POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEGO
Warszawa
16 czerwca 2008 r.

KONFERENCJA
Dialog po sąsiedzku - kultura i języki słowiańskie we współczesnym świecie
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu

09:30 – 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10
Otwarcie RÓŻA THUN
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10:10 – 10:20
ULLA KOIVISTO
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisja Europejska

10:20 – 10:35
PROF. DR HAB. STANISŁAW DUBISZ
Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski
Sytuacja języka polskiego w Unii Europejskiej.

10:35 – 10:50
DOC. DR HAB. JANA PEKAROVIČOVÁ
Instytut Filologii Słowackiej Uniwersytet im. J.A. Komeńskiego w Bratysławie
Sieci współpracy słowiańskiej jako krok na drodze ku lepszemu poznaniu języków i kultur słowiańskich (ze szczególnym uwzględnieniem języka słowackiego w tym kontekście); miejsce języka słowackiego w obrębie Europy Środkowej; język słowacki jako obcy.

10:50 – 11:05
PROF. MARIE SOBOTKOVÁ
Wydział Filologii Polskiej w Instytucie Filologii Słowiańskich Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
Język czeski w projekcie Lingua 1. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Palackiego.

11:05 – 11:15
Pytania

11:15 – 11:35
Przerwa na kawę (Sala Złota)

11:35 – 11:50
URSZULA DZIERŻAWSKA-BUKOWSKA
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
Czy slawista to hobby, czy zawód?

11:50 – 12:05
DR DANA NÝVLTOVÁ
Instytut Języków i Studiów Przygotowawczych Uniwersytet Karola w Pradze
Język czeski jako obcy – różnice regionalne oraz różnice związane z językiem ojczystym studenta. Informacja na temat Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Czeskiego.

12:05 – 12:20
DOC. DR HAB. NATÁLIA KISEĽOVÁ
Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze
Kształcenie tłumaczy ustnych i pisemnych w zakresie języków słowiańskich na uniwersytetach słowackich. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów.

12:20 – 12:35
DR ELŻBIETA KACZMARSKA
(wystąpienie przygotowane wspólnie z TERESĄ PIOTROWSKĄ-MAŁEK)
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski
Dlaczego Polacy chcą się uczyć języka czeskiego i jakie pułapki na nich czekają?

12:35 – 12:45
Pytania

12:45 – 13:05
Przerwa na kawę (Sala Złota)

13:05 – 13:20
PROF. EWA JASKÓŁOWA
Zakład Dydaktyki Literatury Polskiej Uniwersytet Śląski
Slavic Network. Jak promować języki słowiańskie w krajach słowiańskich i w Unii Europejskiej. Projekt Slavic Network – przykłady najlepszych praktyk.

13:20 – 13:35
MIROSŁAW JELONKIEWICZ
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytet Warszawski
Atrakcyjność kultury – motywacją do nauki języka? (na przykładzie języka polskiego jako obcego)

13:35 – 13:55
RENATA GÓRECKA
Czeskie Centrum w Polsce
Działalność Czeskiego Centrum w Warszawie

13:55 – 14:10
MONIKA KALINOWSKA
Instytut Słowacki w Polsce
Słowacja w Polsce - działalność Instytutu Słowackiego na polu popularyzacji kultury.

14:10 – 14:20
Pytania

14:20 – 14:30
Podsumowanie

14:30 – 15:15
Bufet obiadowy (Sala Złota)

SPOTKANIA Z REŻYSERAMI I PROJEKCJA FILMÓW
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu

15:15 – 15:30
Wystąpienie p. JÁNA S. SABOLA, reżysera filmu „Bruno Fernandez” – wprowadzenie do filmu
Instytut Filologii Słowackiej i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Pawła Jozefa Šafárika w Koszycach
Wprowadzenie: Jego Ekscelencja František Ružička, ambasador Republiki Słowackiej w Polsce

15:30 – 16:00
Pokaz filmu dokumentalnego „Bruno Fernandez”, opowiadającego historię francuskiego studenta ze szkoły Studia Academica Slovaca w Bratysławie, „który przyjechał na kurs letni i został na zawsze”

16:00 – 16:30
Spotkanie z p. AGNIESZKĄ HOLLAND, ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego – wprowadzenie do filmu „Kopia mistrza”
Wprowadzenie: p. Róża Thun, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

16:30 – 18:00
Pokaz filmu „Kopia mistrza”

KONCERTY
(PL) Rozumiemy się! (SK) Rozumieme si! (CS) Rozumíme si!
Park Kazimierzowski (ul. Browarna)

18:00 – 18:45
Euroquiz – konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej
Prowadzenie: pracownicy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

18:45 – 19:30
Zespół czeski: Vidock

19:30 – 20:15
Zespół słowacki: Chiki Liki Tu-a

20:15 – 21:00
Zespół polski: Renton

Program Dnia Polsko-Czesko Słowackiego do porania /MS Word/


ŹRÓDŁA

www.ec.europa.eu/polska.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK