SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08 LUTY 2006 PRACA w KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PO 1 MAJA 2006 Raport Komisji Europejskiej o swobodnym przepływie pracowników w UE

Praca w krajach Unii Europejskiej po 1 maja 2006 roku. Raport Komisji Europejskiej o swobodnym przepływie pracowników w UE

8 lutego 2006 Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący swobodnego przepływu pracowników w UE - jednej z czterech podstawowych swobód Unii Europejskiej. Zawiera on informacje na temat administracyjnych, prawnych i technicznych aspektów ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników, a także dane statystyczne nt. przepływu siły roboczej w Unii.

Z raportu wynika, że ostatnie rozszerzenie Unii miało pozytywny wpływ na rynek pracy oraz wyniki gospodarcze państw, które nie wprowadziły ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla nowych państw członkowskich. Te państwa to : Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja.

W swoim raporcie Komisja Europejska podkreśla, że decyzje ws. znoszenia ograniczeń w dostępie do rynków pracy suwerennie podejmują rządy państw członkowskich. Mają one czas do 30 kwietnia br. na poinformowanie Komisji, czy decydują się na otwarcie rynku pracy, czy też utrzymanie istniejących ograniczeń.

Szczegółowe informacje Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/employment_social/free_movement/docs_en.htm

DOSTĘPNE OPRACOWANIA

Communication from the Commission:"Free movement of workers - achieving the full benefits and potential".
BRAK OFICJALNEGO TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI

Free movement of workers to and from the new Member States - how will it work in practice?"
TŁUMACZENIE na JĘZYK POLSKI - DOKUMENT PDF 138 kB DO POBRANIA Z NASZEJ WITRYNY :
Swobodny przepływ pracowników z i do nowych państw członkowskich - jak będzie on stosowany w praktyce ?

Guide for national administrations - The transitional arrangements for the free movement of workers from the new Member States following enlargement of the European Union on 1 May 2004
TŁUMACZENIE na JĘZYK POLSKI - DOKUMENT PDF 223 kB DO POBRANIA Z NASZEJ WITRYNY :
Rozwiązania przejściowe w zakresie swobodnego przepływu pracowników z nowych państw członkowskich po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

ŹRÓDŁA

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK