SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


19.02.2024 KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSTAWIA MOŻLIWOŚCI UPROSZCZENIA W CELU ZMNIEJSZENIA OBCIĄŻEŃ DLA ROLNIKÓW W UE

Komisja Europejska przesłała dziś prezydencji belgijskiej dokument przedstawiający pierwsze możliwe działania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych spoczywających na barkach rolników. Dokument ten, który zostanie omówiony z państwami członkowskimi na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa w dniu 26 lutego, wymienia szereg krótko- i średnioterminowych działań, które można podjąć w celu uproszczenia. Posłuży to za podstawę dyskusji i wspólnych działań z krajami UE. Działania wymienione w dokumencie uwzględniają wkład administracji krajowych, głównych organizacji rolniczych UE i Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Dokument upraszczający stanowi realizację zobowiązania podjętego przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen na posiedzeniu Rady Europejskiej 1 lutego 2024 r.19.02.2024 KOMISJA PRZEDSTAWIA NOWE INICJATYWY NA RZECZ INFRASTRUKTURY CYFROWEJ JUTRA

Komisja przedstawiła dziś zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Przyszła konkurencyjność gospodarki europejskiej zależy od tej zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i szeroko zakrojona łączność ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia technologii, które przybliżą nas do świata przyszłości: telemedycyna, jazda zautomatyzowana, predykcyjna konserwacja budynków lub rolnictwo precyzyjne.19.02.2024 KOMISJA WSZCZYNA FORMALNE POSTĘPOWANIE PRZECIWKO TIKTOK NA MOCY AKTU O USŁUGACH CYFROWYCH

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy TikTok mogło naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem naukowców do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. Na podstawie przeprowadzonego do tej pory wstępnego postępowania wyjaśniającego, w tym na podstawie analizy sprawozdania z oceny ryzyka przesłanego przez TikTok we wrześniu 2023 r., a także odpowiedzi TikTok na formalne wnioski Komisji o udzielenie informacji (dotyczących nielegalnych treści, ochrony małoletnich i dostępu do danych) Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania przeciwko TikTok na podstawie aktu o usługach cyfrowych.16.02.2024 AKT O USŁUGACH CYFROWYCH ZACZYNA MIEĆ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH PLATFORM INTERNETOWYCH W UE

17 lutego akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór przepisów UE, który ma sprawić, że środowisko internetowe stanie się bezpieczniejsze, bardziej sprawiedliwe i przejrzyste – zaczyna mieć zastosowanie do wszystkich pośredników internetowych w UE. Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych użytkownicy w UE są lepiej chronieni przed nielegalnymi towarami i treściami, a ich prawa są przestrzegane na platformach internetowych, na których kontaktują się z innymi użytkownikami, wymieniają się informacjami lub kupują produkty.06.02.2024 PRZEWODNICZĄCA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ROBERTA METSOLA Z WIZYTĄ W POLSCE

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola przyjeżdża do Polski na nieco ponad 100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Europejczycy pójdą do urn wyborczych między 6 i 9 czerwca. W jednych z największych co do wielkości demokratycznych wyborach na świecie, w których wyłonionych zostanie 720 posłów do PE, uprawnionych do głosowania jest ponad 400 milionów obywateli UE
„W ostatnich wyborach europejskich do urn poszło 45,68% polskich wyborców. Choć był to imponujący wzrost frekwencji w wyborach o prawie 100% w porównaniu z frekwencją w 2014 r., mam nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej Polaków odda swój głos” - powiedziała przewodnicząca PE. .06.02.2024 ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO FINANSOWANIA UE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH DZIĘKI UNIJNEMU ZESTAWOWI NARZĘDZI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH

Komisja uruchomiła dziś nowy interaktywny przewodnik określający wszystkie możliwości finansowania obszarów wiejskich dostępne na szczeblu UE. Unijne fundusze i programy, które mogą sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i dobrostanowi na obszarach wiejskich. Określenie najwłaściwszej opcji nie zawsze jest jednak proste dla potencjalnych beneficjentów. W zestawie narzędzi na rzecz obszarów wiejskich gromadzone są możliwości finansowania z 26 różnych funduszy UE, od wspólnej polityki rolnej po fundusze spójności, program „Horyzont Europa” i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć przedsiębiorcy z obszarów wiejskich i władze lokalne mogą znaleźć najlepsze dostępne środki finansowe, aby pomóc im w opracowaniu projektu.
Ten nowo uruchomiony kompleksowy portal do finansowania unijnego i inicjatyw wspierających dostępne dla obszarów wiejskich w UE ma na celu wyposażenie wnioskodawców w wiedzę i narzędzia niezbędne do zaspokojenia lokalnych potrzeb. Beneficjentami mogą być władze lokalne, instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i osoby fizyczne.06.02.2024 TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH „GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ”

Czy kiedykolwiek marzyłeś o wzięciu udziału w debacie na poziomie europejskim? Czy chciałbyś rozwijać swoje umiejętności argumentacji i zdobyć pewność siebie w przekonywaniu innych? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie niepowtarzalną okazję.
Ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich „GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ” jest organizowany w każdym z 24 punktów europejskiej sieci EUROPE DIRECT w Polsce, zarządzanej przez Komisję Europejską.
Wydarzenie jest przeznaczone do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Ta rozgrywka to nie tylko szansa na zdobycie doświadczenia w prowadzeniu dyskusji, ale również doskonała okazja do poznania innych, utalentowanych mówców.05.02.2024 KOMISJA ZATWIERDZA POLSKI PROGRAM POMOCY PAŃSTWA O WARTOŚCI 300 MLN EURO

Komisja zatwierdza polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, aby złagodzić koszty społeczne związane z zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego. Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, przeznaczony na wsparcie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego.
Polska zgłosiła Komisji swój plan wprowadzenia programu wsparcia finansowego o wartości 300 mln euro, z przeznaczeniem dla pracowników, którzy stracą pracę ze względu na zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego. Przewidziane w ramach tego środka wsparcie przyjmie formę rocznej odprawy, na którą pracownicy mogą się zdecydować w zamian za odprawę przewidzianą w obowiązujących układach zbiorowych pracy...30.01.2024 Ankiety: FOR LOCAL MEDIA, FOR LOCAL SCHOOLS

Komisja Europejska zwróciła się do Tetra Tech, niezależnej firmy konsultingowej, z prośbą o przeprowadzenie badania wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej UE. Badanie to obejmie przegląd zakresu, w jakim punkty EUROPE DIRECT współpracują z lokalnymi mediami.
Komisja Europejska zwróciła się do Tetra Tech, niezależnej firmy konsultingowej, z prośbą o przeprowadzenie badania wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej UE. Badanie to obejmie przegląd zakresu, w jakim punkty EUROPE DIRECT współpracują z lokalnymi szkołami.30.01.2024 ŚCIEKI KOMUNALNE

Negocjatorzy Rady i Parlamentu Europejskiego wypracowali dziś wstępne porozumienie polityczne w sprawie proponowanej nowelizacji dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Nowelizowana dyrektywa jest jednym z kluczowych rezultatów unijnego planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.
Choć w ciągu ostatnich trzydziestu lat obecna dyrektywa bardzo skutecznie ograniczyła zanieczyszczenia wody i usprawniła oczyszczanie ścieków, nowelizacja pozwoli rozszerzyć jej zakres i dostosować ją do celów europejskiego zielonego ładu.
Zakładając, że sektor oczyszczania ścieków może znacznie przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, nowe przepisy wprowadzają termin osiągnięcia przez niego neutralności energetycznej oraz rozszerzoną odpowiedzialność producenta mającą zapewnić sprawiedliwy udział sektorów najbardziej zanieczyszczających w oczyszczaniu ścieków z mikrozanieczyszczeń29.01.2024 STANDARDOWY EUROBAROMETR - POLACY WIERZĄ W UNIĘ

Najnowsze wyniki badania Standardowego Eurobarometru ponownie wskazują, że Polacy to naród niezwykle proeuropejski. Polska wyróżnia się na tle ogółu Europejczyków, jeśli chodzi o pozytywną ocenę kierunku rozwoju UE, zaufania do UE i postrzegania przyszłości Europy. Polacy pozytywnie odnoszą się także do dalszego rozszerzania wspólnoty i rozwijania wspólnych polityk (szczególnie obrony). Przychylnie patrzą również na obecność Ukrainy w UE i są najbardziej zadowolonym krajem członkowskim z reakcji i działań podjętych w związku z wojną w Ukrainie.
Z drugiej strony, do sytuacji w kraju Polacy odnoszą się już nieco z rezerwą, a ich nastroje są dość umiarkowane. W porównaniu do oceny UE, zarówno kierunek biegu spraw w kraju, jak i zaufanie do polskich władz oceniane są mniej pozytywnie. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość Polaków pozytywnie ocenia sposób funkcjonowania demokracji w Polsce. Polska zajmuje pod tym względem 7 miejsce wśród wszystkich krajów UE.12.01.2024 GWIEZDNY KRĄG PO RAZ XIX

Już po raz XIX rusza Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i branżowych.
Olimpiada organizowana jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży przy współpracy z ekspertami Team Europe Direct, Punktami Europe Direct oraz Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”.
Tegoroczna edycja Olimpiady koncentrować się będzie na dwóch głównych tematach: 20-leciu członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.08.01.2024 NOWE PRZEPISY ZWIĘKSZAJĄCE CYBERBEZPIECZEŃSTWO INSTYTUCJI UE WCHODZĄ W ŻYCIE

Nowe rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa ustanawiające środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii weszło w życie wczoraj, 7 stycznia 2024 r.
W rozporządzeniu ustanawia się środki służące ustanowieniu wewnętrznych ram zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, zarządzania nim i jego kontroli dla każdego podmiotu Unii oraz ustanawia się nową międzyinstytucjonalną Radę ds. Cyberbezpieczeństwa (IICB) w celu monitorowania i wspierania ich wdrażania przez podmioty Unii. Zapewnia on rozszerzony mandat zespołu reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach, urzędach i agencjach UE (CERT-UE) jako centrum wywiadu o zagrożeniach, wymiany informacji i koordynacji reagowania na incydenty, centralnego organu doradczego i dostawcy usług. Zgodnie ze swoim mandatem CERT-UE zostaje przemianowany na Służbę ds. Cyberbezpieczeństwa dla instytucji, organów, urzędów i agencji Unii, ale zachowuje nazwę skróconą „CERT-UE”.01.01.2024 Roberta METSOLA, Przewodnicząca PE Przesłanie noworoczne

President Metsola's New Year's address emphasize the relevance of the imminent European elections, a pivotal moment for citizens to actively shape the direction and future of Europe. The message for 2024 is one of inclusivity, progress, and a shared journey towards a more equal, environmentally conscious and digitazed Europe.

W noworocznym orędziu prezydenta Metsoli podkreślono znaczenie zbliżających się wyborów europejskich, które stanowią kluczowy moment dla obywateli, aby mogli aktywnie kształtować kierunek i przyszłość Europy. Przesłaniem na rok 2024 jest inkluzywność, postęp i wspólna podróż w kierunku bardziej równej, świadomej ekologicznie i cyfrowej Europy.


01.01.2024 NOWE PRZEPISY SŁUŻĄCE ZWALCZANIU OSZUSTW ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI TRANSGRANICZNYMI W UE

Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe przepisy służące zwalczaniu oszustw związanych z płatnościami transgranicznymi w UE
1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przejrzystości, które pomogą państwom członkowskim UE zwalczać oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT).
Dzięki tym nowym przepisom organy podatkowe państw członkowskich UE uzyskają informacje na temat płatności, umożliwiające im łatwiej wykrywać oszustwa związane z VAT. Dotyczy to zwłaszcza handlu elektronicznego, który jest szczególnie podatny na ryzyko oszustw i nieprzestrzegania przepisów w zakresie VAT. Stan ten powoduje straty w dochodach podatkowych, z których finansowane są podstawowe usługi publiczne.01.12.2023 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO: KONIEC BEZKARNOŚCI KIEROWCÓW NIEBĘDĄCYCH REZYDENTAMI

Aby uczynić europejskie drogi bezpieczniejszymi, europosłowie ds. transportu chcą, aby decyzje o pozbawieniu prawa jazdy obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich UE i aby więcej wykroczeń uruchamiało dochodzenia transgraniczne. Pozbawienie prawa jazdy w jednym kraju UE powinno obowiązywać w całej UE, Więcej wykroczeń drogowych uruchamiających dochodzenia transgraniczne, Specjalny portal informatyczny do wymiany informacji. W środę 29.11. 2023 Komisja Transportu i Turystyki przyjęła projekt nowych przepisów UE, które mają położyć kres bezkarności kierowców niebędących rezydentami i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli kierowca popełni wykroczenie w kraju innym niż ten, w którym wydano mu prawo jazdy i straci je, sankcja będzie w większości przypadków ważna tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w pozostałych krajach UE.01.12.2023 W 2022 R. PROGRAM ERASMUS+ UMOŻLIWIŁ MOBILNOŚĆ PONAD 1,2 MLN OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I NAUCZYCIELI, JAK WYNIKA Z NOWEGO SPRAWOZDANIA

W ramach Erasmus+, czyli unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w 2022 r. wsparto około 26 tys. projektów, z których skorzystało ponad 73 tys. organizacji. Z działań w zakresie mobilności edukacyjnej skorzystało ponad 1,2 mln studentów, osób uczących się, wykładowców, nauczycieli, instruktorów, osób młodych i osób pracujących z młodzieżą. Są to główne wyniki sprawozdania rocznego z programu Erasmus+ za 2022 r., przedstawionego dziś przez Komisję na 6. Europejskim Szczycie Edukacyjnym. Ze sprawozdania wynika, że w 2022 r. osiągnięto cele programu oraz, że skorzystało z niego wiele osób, a przeznaczone na niego środki finansowe wykorzystano w sposób efektywny.17 .11.2023 186 MLN EURO NA PROMOWANIE UNIJNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W UE I POZA JEJ GRANICAMI

W 2024 r. Komisja Europejska przeznaczy 186 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami. W 2024 r. Komisja Europejska przeznaczy 185,9 mln euro na promowanie wysokiej jakości ekologicznych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami. Przyjęty przez Komisję program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2024 r. ma na celu stworzenie nowych możliwości rynkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu priorytetów politycznych, analizy przewidywanego eksportu na istniejące i wschodzące rynki, a także wkładu zainteresowanych stron.16 .11.2023 Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu: Komisja Europejska podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko POLSCE do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze środkami nakładającymi dodatkowe koszty w transgranicznym handlu gazem.
Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z nakładaniem restrykcyjnych wymogów na przedsiębiorstwa prowadzące transgraniczny handel gazem ziemnym na mocy krajowych przepisów dotyczących magazynowania gazu.14.11.2023 KOMISJA FINANSUJE 171 NOWYCH PROJEKTÓW LIFE W DZIEDZINIE ŚRODOWISKA I KLIMATU W CAŁEJ EUROPIE – PONAD 396 MLN EURO

Komisja Europejska zatwierdziła dziś 171 nowych projektów w całej Europie w ramach programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu, o wartości ponad 396 mln euro. Dzięki wymogom współfinansowania programu uruchomi on inwestycje o łącznej wartości ponad 722 mln EUR, co stanowi wzrost o 28,5 % w porównaniu z ubiegłym rokiem. Projekty z niemal wszystkich krajów UE będą korzystać ze wsparcia UE w ramach następujących podprogramów: przyroda i różnorodność biologiczna; „gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”; łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej oraz przejście na czystą energię.25.10.2023 XXIII ZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW AKTYWNEGO EUROPEJCZYKA

Ponad stu uczniów wzięło udział w tegorocznym Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania był Europejski Rok Umiejętności.8.07.2023 Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy dla producentów rolnych o wartości 47 mln euro w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w wysokości około 47 mln euro (210 mln zł) na wsparcie sektora podstawowej produkcji rolnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram pomocy państwa na wypadek kryzysu i transformacji, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. w celu wsparcia działań w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia zielonej transformacji i zmniejszenia zależności paliwowej. Nowe ramy zmieniają i częściowo przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe , przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r.8.07.2023 RODZINNY PIKNIK EUROPEJSKI W NASUTOWIE

Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Piknik Europejski do Urzędowa. Wspomniane wydarzenie odbędzie się w sobotę w dniu 8.07.2023 r. w godzinach 15:00 - 21:00 na Rynku w Urzędowie. Organizator, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dla uczestników przewidział wiele atrakcji.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTUORGAN PROWADZĄCY

WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN